2007/12/26

SVT välkomnar öppna videoformat för Webb-TV!

Det är med stolthet som jag kan meddela vad jag läste att SVT just nu har på gång, nämligen att de håller på att avveckla RealMedia och Windows Media med avsikt att ersätta de proprietära (inlåsta) formaten med öppna alternativ. Frågan är vilka/vilket alternativ? Något beslut finns inte, när detta skrivs, men det kommer att träda i kraft under 2008.

Diskutera frågan och tipsa datortidningarna om planerna. Ge förslag till SVT på vad ni önskar se för format! Viktigt: glöm inte att läsa denna informationssida först, som står till grund för deras kommande beslut:
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=80732&a=992358&lid=puff_997337&lpos=lasMer

2007/12/01

Turbo 3G (HSPA Downlink) - finally

I was expecting to see the cellular operator's upgrade to downlinked HSPA take place some time near the end of the year, giving high-speed coverage to the north region of the country at the last minute. Contrary to my belief, I discovered as soon as today that my turbo 3G-capable cellphone started to utilize the higher speed all of a sudden. What a nice surprise! 30 days before what I had estimated. That's excellent.


So, for anyone living in north of Sweden, it is worthy to say: if you want to access the internet wireless at an OK speed without having to, either:
* be provided with a landline telephone subscription
* have a fiberoptic installation at home
* resist/not offered a subscription to cable tv internet

... the operator you are likely to want a deal with, is 3 (Three).
It works, and it's reliable too, if you connect via USB data cable. For bluetooth, it is not as reliable.